Wie betaalt de schade aan een huurpand als gevolg van een politie-inval?

Inleiding

Het komt regelmatig voor dat de politie besluit een onaangekondigde inval te doen in een huurpand indien een huurder wordt verdacht van een strafbaar feit. Bij een politie-inval wordt de deur met geweld geforceerd, met als gevolg aanzienlijke schade aan de deur van het gehuurde pand. Een interessante juridische vraag die vervolgens opkomt is: wie draait op voor de reparatie- of vervangingskosten kosten van de deur? Is dat de huurder, de verhuurder of de politie? Ons kantoor krijgt er steeds vaker vragen over.

Kosten verhalen op de Staat?

Feitelijk bezien is het de politie die invalt door met geweld de deur open te forceren. Dient de Staat dan niet op te draaien voor de kosten? Deze vraag is door de Hoge Raad beantwoord in 2009, maar is er later nogmaals op teruggekomen.

In 2009 heeft de Hoge Raad de hoofdregel gegeven dat de politie in beginsel verplicht is om de schade te vergoeden. De reden daarvan is volgens de Hoge Raad dat de schade toegebracht aan de woning niet behoort tot het normale bedrijfsrisico van de verhuurder. Kortom, het uitgangspunt sinds 2009 is geweest dat de Staat aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade als gevolg van een inval. Toch liet de rechter ook ruimte open om de vergoedingsplicht die op de Staat rust te verminderen of te laten vervallen.

Om de vergoedingsplicht te verminderen of te laten vallen kon de Staat zich verweren tegen de aansprakelijkheid door te stellen dat de schade als gevolg van de inval ‘eigen schuld’ is geweest van de verhuurder. Het is immers de verhuurder geweest die de huurder heeft geaccepteerd door een huurovereenkomst aan te gaan. In artikel 6:101 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat de schadevergoedingsplicht wordt verminderd als de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde (lees: verhuurder) kan worden toegerekend.

Van belang in dit geval is ook de toevoeging die hierop wordt gegeven door het tweede lid van hetzelfde artikel. Hierin staat namelijk dat de schade toegebracht aan een zaak die een derde (lees: huurder) voor de benadeelde (lees: verhuurder) in zijn macht heeft en de derde eigen schuld heeft bij het ontstaan van de schade, deze eigen schuld van de derde wordt gezien als eigen schuld van de benadeelde.

Met andere woorden, de eigen schuld van de huurder kan op basis van dit artikel ook worden gezien als eigen schuld van de verhuurder. Volgens de rechtspraak is er sprake van eigen schuld van de huurder als de huurder het huurpand heeft gebruikt voor het strafbare feit. Hierbij valt te denken aan de exploitatie van hennepplantages.

Het gevolg hiervan was dat de onwenselijke situatie kon ontstaan dat bij een eigen schuld aan de zijde van de huurder, de verhuurder de reparatiekosten niet meer vergoed kon krijgen van de Staat.

Het uitgangspunt sinds 2017

Op 27 oktober 2017 is de Hoge Raad op de hoofdregel van 2009 teruggekomen. De eigen schuld aan de zijde van de huurder speelt sinds het arrest van 2017, anders dan in 2009, geen rol meer. Dit betekent dat de schade aan een huurpand als gevolg van een rechtmatige strafvorderlijk optreden door de Staat dient te worden vergoed aan de verhuurder, ongeacht het verwijt dat de huurder kan worden gemaakt. De Staat kan zich derhalve niet meer beroepen op het tweede lid van artikel 6:101 van het Burgerlijk Wetboek.

Dit neemt niet weg dat de kosten alsnog (gedeeltelijk) voor rekening van de verhuurder kunnen komen indien de verhuurder zelf een verwijt kan worden gemaakt. Wanneer zou de verhuurder een verwijt kunnen worden gemaakt? Een voorbeeld is als de verhuurder zelf bij het aangaan van de overeenkomt heeft nagelaten een goed onderzoek te doen naar de werkzaamheden van haar huurder.

Conclusie

Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de Hoge Raad in 2017 goed nieuws heeft gebracht voor verhuurders. Het antwoord op de vraag wie de schade betaalt aan de huurwoning als gevolg van een politie-inval, is dat de verhuurder sinds 2017 zowel de huurder als de Staat kan aanspreken voor de gemaakte kosten. Dit neemt overigens niet weg dat de Staat die de schade moet vergoeden, nog kan proberen om de schade op de huurder te verhalen.

Leg uw probleem aan ons voor

De advocaten en juristen van Boumans Advocaten helpen u graag! Vul de onderstaande gegevens in, druk op verzenden en de juiste medewerker neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.