CONTACT
ADVOCAAT

mr Simone Creusen

Naam: Simone Creusen (1993) 

Opleidingen: Nederlands recht Universiteit Maastricht, Bachelor Rechtsgeleerdheid, Master Privaatrecht (cum laude)

Specialisme: Arbeidsrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht

Motto:  Discipline is de brug tussen doelen en de totstandbrenging daarvan

“Wat mij aanspreekt in het vak is dat het zo divers is. Enerzijds werk je met mensen, anderzijds zoek je in de dossiers naar mogelijkheden. Zaken zijn nooit zwart-wit, er zitten altijd meerdere kanten aan een verhaal. Soms is het juridische oordeel dat een cliënt slechte kaarten heeft. Dan zet ik een tandje bij. Ik ga op zoek naar de ratio en achterliggende gedachten: waarom heeft iemand op een bepaalde manier gehandeld? Zie ik aanknopingspunten in het dossier? Waar zitten de kansen?

Mijn aanpak is pragmatisch: ik luister goed naar de cliënt, blijf in nauw contact, verzamel stukken en plaats alles in een juridisch kader. De lijntjes zijn kort en ik ben open en eerlijk. Ze kunnen op me bouwen. Als ik een doel heb, dan ga ik ervoor. Ik bijt me helemaal vast in een zaak. Snel tevreden ben ik niet, het kan altijd beter. Ik vind het ook belangrijk om geschillen te voorkomen. Het juiste advies geven en zoeken naar oplossingen die voor alle partijen goed zijn. Dat geeft voldoening.”

BLOGS
mr Simone Creusen | Werk | 19 mei 2022

Help, mijn werknemer brengt schade toe. Wie is aansprakelijk?

Het komt regelmatig voor dat de werknemer schade veroorzaakt tijdens zijn werkzaamheden. Het kan gaan om schade die toegebracht wordt aan de werkgever, maar ook om schade die toegebracht wordt aan derden....

mr Simone Creusen | Werk | 23 maart 2022

Mag de Oekraïense vluchteling bij u aan het werk?

Het antwoord op deze vraag luidt positief. Vanaf 1 april aanstaande mogen werkgevers Oekraïense vluchtelingen direct en zonder tewerkstellingsvergunning aannemen. Oekraïne is geen lid van de Europese Unie Binnen de Europese Unie...

mr Simone Creusen | Werk | 19 februari 2022

Twee belangrijke arbeidsrechtelijke updates: het studiekosten- en nevenwerkzaamhedenbeding

Het studiekostenbeding De werkgever heeft er doorgaans profijt van als de werknemer een opleiding volgt. Middels een studiekostenbeding wordt geprobeerd om te voorkomen dat een werknemer tijdens het volgen van een opleiding...

mr Simone Creusen | Werk | 28 november 2021

Een overeenkomst van opdracht of (toch) een arbeidsovereenkomst?

In de praktijk zien we vaak dat partijen bewust kiezen voor een overeenkomst van opdracht in plaats van een arbeidsovereenkomst. Dit met het doel dat het arbeidsrecht geen toepassing vindt. Het arbeidsrecht...