CONTACT
ADVOCAAT

mr ing. René Sangers

Naam: René Sangers (1973)
Opleidingen: Nederlands recht aan Universiteit Maastricht, Agrarisch recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en diverse PAO-cursussen op het rechtsgebied van de specialismen
Specialisme: Omgevingsrecht, agrarisch recht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht en arbeidsrecht
Motto: Hét verschil tussen gelijk hebben óf gelijk krijgen

“Wat mij typeert, is mijn sterke rechtvaardigheidsgevoel. Gedreven en oprecht zijn woorden die mij kenmerken. Ik kan moeilijk tegen onrecht en heb daar veelal een uitgesproken mening over. Dat waren voor mij redenen om voor de advocatuur te kiezen. Dat sterke rechtvaardigheidsgevoel zorgde er ook voor dat ik al vroeg in mijn carrière de politiek inging.

Door mijn ervaring in de politiek heb ik veel mensenkennis opgedaan en ken ik als geen ander het spanningsveld tussen burger en politiek bestuur. In mijn omgevingsrechtelijke praktijk pluk ik daar nog dagelijks de vruchten van. Mijn grote netwerk bij gemeenten en provincie helpt bij procedures in het omgevingsrecht en bij het adviseren over de haalbaarheid van planologische procedures.

Mijn relatie met klanten is gebaseerd op vertrouwen en start met een eerlijk advies over de haalbaarheid en de kansen. In dat kader is het ook van belang om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Op die manier help ik mijn cliënten het beste uit de zaak te halen, zowel materieel als financieel. Ik ga voor mijn cliënten door het vuur, maar wel met respect voor de betrokken partijen.”

Mr. René Sangers handelt voor eigen rekening en risico en maakt slechts gebruik van de naam Boumans Advocaten, klik onder aan deze pagina op ‘samenwerkingsverband’ voor meer uitleg. U gaat een overeenkomst van opdracht aan met mr. René Sangers als hij uw advocaat is.

BLOGS

Rechtsbijstandverzekeraars beperken onterecht de vrije advocaatkeuze

  Verzekeraars ontmoedigen verzekerden als ze een beroep doen op de vrije advocaatkeuze. Een willekeurige, niet volledige, greep uit de daarbij gehoorde argumenten zijn: 1) zolang geen procedure is gestart, geldt het...

Is een schriftelijke mededeling van een bestuursorgaan een besluit?

Het “besluit”-begrip uit de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) blijft de gemoederen bezighouden. Regelmatig discussiëren partijen over de vraag of een schriftelijke mededeling van een bestuursorgaan een besluit is of niet én...

VLOGS

Leg uw probleem aan ons voor

De advocaten en juristen van Boumans Advocaten helpen u graag! Vul de onderstaande gegevens in, druk op verzenden en de juiste medewerker neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.