Stadionverboden terechte straffen of straffen voor de bühne?

mr. Alper Çinar

De KNVB heeft zich tot doel gesteld om elke vorm van racisme uit de voetbalwereld te elimineren. Een goed streven, waar ik voor de volle 100 % achter sta. Via alle juridische wegen zullen daders van racisme aangepakt worden, aldus de KNVB.

De KNVB heeft een sterk wapen om racisme in het voetbal aan te pakken, namelijk het opleggen van stadionverboden. Stadionverboden zijn voor de ‘die hard’ fans te vergelijken als een gevangenisstraf. Wij mogen er van uitgaan dat de KNVB bij het opleggen van een stadionverbod zeer zorgvuldig te werk gaat. Nu de KNVB een grote professionele organisatie is en de middelen heeft om zorgvuldig te werken, mogen wij ervan uitgaan dat dossiers zorgvuldig worden opgebouwd en beslissingen goed worden gemotiveerd. Zeker wanneer zeer lange stadionverboden worden opgelegd.

Zo trapte de AD op 14 mei 2022 af met de titel “KNVB maakt korte metten met racisme: 4 MVV-fans krijgen stadionverbod van 20 jaar.” Het betrof een wedstrijd tussen Dordrecht en MVV.

Één van deze fans (MVV fan 1) had zich tot mij gewend met het verzoek om namens hem een beroep in te dienen bij de commissie stadionverboden. Omdat MVV fan 1 geen recente pasfoto had overhandigd werd zijn straf verhoogd naar 42 jaar.

Één van de eerste acties die je als advocaat onderneemt, is het opvragen van het dossier. Zonder dossier heb je geen volledig beeld van de feiten en omstandigheden en kun je geen verweer voeren. Het dossier kwam binnen en was (als je de kop en voetteksten weg zou laten) 1 A4tje groot. Gelijk belde ik met de KNVB en vroeg ik naar de onderliggende stukken, want op basis van 1 A4tje kun je niet een stadionverbod van 20 jaar opleggen, was mijn gedachte. De voorlichter deelde mij dat er wel meer mensen op basis van 1 A4tje zijn bestraft met stadionverboden.

Dan maar het ‘dossier’ lezen. Het dossier bevatte geen informatie op welke wijze MVV fan 1 was geïdentificeerd. De gedragingen werden in algemene termen beschreven en het dossier werd niet ondertekend door de personen die beweerden het een en ander te hebben gezien. Een aantal kritische vragen werden gesteld, verweren werden gevoerd en maanden later werd het stadionverbod per direct opgeheven. De Limburger heeft hier een artikel aan gewijd (MVV-fan die stadionverbod kreeg van 42 jaar wegens racisme i… – De Limburger).

Nadat het voornoemde artikel verscheen heeft zich een tweede persoon (MVV fan 2) tot mij gewend om zijn belangen te behartigen. MVV fan 2 had zelf een bezwaarschrift ingediend. De Commissie Stadionverboden heeft zijn bezwaar ongegrond verklaard en de straf, een stadionverbod van 20 jaar, bevestigd. Van MVV fan 2 kreeg ik het dossier, het bezwaar en de beslissing op bezwaar.

Omdat ik eerder MVV fan 1 heb bijgestaan kon ik de dossiers met elkaar vergelijken. Wat bleek. De dossiers waren afgezien van de namen identiek.

In de beslissing is met geen woord gerept over het bezwaar (de verweren) van MVV Fan 2. Ook is niet ingegaan op de ontlastende verklaringen die namens MVV Fan 2 naar de Commissie Stadionverboden zijn gestuurd. Ook in deze zaak is er sprake van een mager dossier, zwakke bewijsvoering en een slechte beslissing. Nadat ik de stukken had bestudeerd, heb ik de Commissie Stadionverboden verzocht om de beslissing te herzien. Zonder slag of stoot bericht de Commissie Stadionverboden dat zij de beslissing van MVV fan 2 herziet. Het stadionverbod wordt direct opgeheven. Ook krijgt MVV fan 2 zijn betaalde boete terug.

 

Zoals eerder aangegeven ben ik een voorstander van het voornemen van de KNVB om racisme uit het voetbal te verbannen, maar niet tegen elke prijs. Supporters mogen wat mij betreft enkel na zorgvuldig onderzoek, op basis van volledig dossier en met een goed gemotiveerde beslissing bestraft worden. Nu blijkt dit bij deze twee zaken zeker niet het geval te zijn geweest. Ik vrees dat dit het topje van de ijsberg is. Zo is de straf van MVV fan 1 en 2 pas teruggedraaid,  nadat een advocaat verweer heeft gevoerd. In veel van deze zaken komt een advocaat niet aan te pas, omdat de supporters de advocaatkosten niet kunnen betelen. Ik vrees dat de Commissie Stadionverboden vele beslissingen heeft genomen, die niet door de beugel kunnen.

Er kan geconcludeerd worden dat deze twee zaken, zaken waarbij de KNVB een voorbeeld wilde stellen, een slecht voorbeeld blijkt te zijn. Het beste wat de KNVB nu kan doen, is het instellen van een onafhankelijke onderzoekscommissie, die gaat onderzoeken of de bestraffingen door de Commissie Stadionverboden terecht of onterecht zijn.

Leg uw probleem aan ons voor

De advocaten en juristen van Boumans Advocaten helpen u graag! Vul de onderstaande gegevens in, druk op verzenden en de juiste medewerker neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.