Overheidsrecht

Vinger aan de pols

Als de openbare rechtsorde in het geding is, kan de overheid ingrijpen. Particulieren en ondernemers die zich benadeeld voelen door bijvoorbeeld een gemeentelijk besluit, kunnen via de officiële weg bezwaar maken. Wel op tijd, want de gestelde termijnen worden strikt gehandhaafd. Boumans & Partners Advocaten houdt voor u de vinger aan de pols. Zo maken we op tijd bezwaar, stellen een heldere zienswijze op en dienen een bezwaarschrift in naar aanleiding van een besluit.

Hulp nodig?

Boumans & Partners Advocaten staat u bij met juridisch advies en het opstellen van bezwaarschriften.

BLOGS

Rechtsbijstandverzekeraars beperken onterecht de vrije advocaatkeuze

  Verzekeraars ontmoedigen verzekerden als ze een beroep doen op de vrije advocaatkeuze. Een willekeurige, niet volledige, greep uit de daarbij gehoorde argumenten zijn: 1) zolang geen procedure is gestart, geldt het...

Is een schriftelijke mededeling van een bestuursorgaan een besluit?

Het “besluit”-begrip uit de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) blijft de gemoederen bezighouden. Regelmatig discussiëren partijen over de vraag of een schriftelijke mededeling van een bestuursorgaan een besluit is of niet én...

Overheid | Overheid | 19 november 2021

De contra-expertise als munitie in de strijd tegen het UWV

Alhoewel niemand erop zit te wachten, worden we allemaal wel eens een keer ziek in meerdere of mindere mate. Wanneer er sprake is van ziek zijn in meerdere mate, kan het zijn...

Overheid | Overheid | 8 februari 2021

Onrechtmatige opzegging bankrelatie… En nu?

In toenemende mate ontvangen wij vragen van cliënten die een besluit van hun bank ontvangen waarin gedreigd wordt de bankrelatie te beëindigen. Dit betreft bankrelaties met zowel particulieren alsook bedrijven. Een dergelijk...

Leg uw probleem aan ons voor

De advocaten en juristen van Boumans Advocaten helpen u graag! Vul de onderstaande gegevens in, druk op verzenden en de juiste medewerker neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.