Op de openbare zwarte lijst gezet door uw verzekeraar? U kunt iets doen!

mr. Franca Driessen

Slecht bericht! Uw verzekeraar beschuldigt u van fraude en vergoedt uw schade niet. Erger nog, u moet háár zelfs betalen. De verzekeraar wilt dat u de kosten die zij heeft gemaakt om uw ingediende claim op mogelijke fraude te onderzoeken, aan haar vergoedt. En hier blijft het niet bij. Zij heeft uw verzekering per direct stopgezet en u staat op de zwarte lijst in de verzekeringswereld! Zowel bij uw eigen verzekeraar (Incidentenregister) als daarbuiten (het externe verwijzingsregister EVR). Dit is het moment dat u zich meldt voor acute rechtshulp : Plots onverzekerd zijn. Wat nu?

 

Wat is fraude?

Liegen over je leeftijd om bijvoorbeeld een autoverzekering te kunnen afsluiten, de kilometerteller van de auto terugdraaien om de waarde van de auto te verhogen, een schadeclaim indienen terwijl er geen schade is, oude schades niet vermelden en/ of verzwijgen (om bijvoorbeeld de oude schade bij een volgende aanrijding mee te laten herstellen) is een kleine greep uit de vele fraudevoorbeelden die bij een verzekeraar de revue passeren.

Een wetsartikel die fraude omschrijft en deze verbiedt bestaat niet. Echter, uit uw mededelingsplicht omschreven in de verzekeringswetgeving, volgt -kort gezegd- dat u alle feiten die voor uw verzekeraar relevant zijn aan uw verzekering dient te melden,. Feiten, waarvan u zou moeten begrijpen dat daar de beslissing van de verzekeraar van afhangt om een verzekeringsovereenkomst met u te sluiten of de door u geclaimde schade aan u uit te keren. Houdt u zich hier niet aan, dan gaat de verzekeraar ervan uit dat u met opzet bepaalde mededelingen niet heeft gedaan. De verzekeraar gaat er dan vanuit dat u het doel heeft gehad haar op te lichten (fraude), met alle gevolgen van dien. U dient dan te bewijzen dat u wél de juiste gegevens heeft ingevuld of per ongeluk onjuiste gegevens heeft ingediend, en dat van fraude dus geen sprake is.

Beschouwt de verzekering u -om welke reden dan ook – toch als fraudepleger, dan komt u op de zwarte lijst. Dit heeft als doel andere verzekeringsmaatschappijen te waarschuwen dat u financieel voordeel wilt behalen ten koste van hen.

Opvallend is dat -nog daargelaten of de beweerde fraude terecht of onterecht is-  uw rechtshulpvraag met name vaak is gefocust op de gemiste schadevergoeding en de vereiste onderzoekskostenvordering. De interne en-of externe registratie wordt dan als laatste door u aangekaart, terwijl -zonder uw financiële strop te bagatelliseren – het probleem hier juist voor u begint.

 

Opname Incidentenregister? en wat betekent dat voor u?

Voorop staat dat de verzekeraar eerst uw fraude dient te bewijzen. Echter, bij een vermoeden dat u fraude heeft gepleegd, mag zij u al registeren in haar eigen interne (incidenten)register. Dit is wat velen kennelijk niet weten. Nu lijkt een interne registratie niet zo ingrijpend, maar dat is deze wel.  Een interne registratie houdt immers in, dat alle verzekeraars die aangesloten zijn bij hetzelfde verzekeringsconcern. inzage hebben tot elkaars incidentenregister. Zodra u een verzekering wilt afsluiten bij een verwante verzekeraar, dan gaan ook dáár de alarmbellen rinkelen en wordt u als verzekeringsnemer geweigerd.  Het wordt voor u daarom knap lastig om een nieuwe verzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar. Ook is een domino-effect vaak niet te vermijden. Dit houdt in dat ook uw andere verzekeringen mogelijk door haar beëindigd kunnen worden.

 

Opname EVR? En wat betekent dat voor u?

Opname in het EVR (gekoppeld aan het Incidentenregister) is voor u nog zwaarder. Alle (landelijke) deelnemende financiële instellingen; zoals verzekeraars en banken, kunnen immers door toetsing in het EVR vaststellen dat u als fraudeur staat geregistreerd. Zij kunnen nadere informatie over de reden ervan opvragen. Dit betekent dat u financieel tegen de muur staat: afsluiten van een verzekering, hypotheekaanvraag, sollicitaties bij financiële instellingen en alle andere verwante financiële zaken zijn voor u geblokkeerd.  U kunt zich enkel nog wenden tot de verzekeringsmaatschappij  ‘de Vereende’ waar u welswaar verzekerd kan worden echter met torenhoge premies en onder minimale voorwaarden.

 

Wat kunt u nog doen?

Hier hoeft het niet voor u te eindigen. Het voor u zware gevolg heeft de rechter onder meer in 2018 doen oordelen dat voor het doen van een externe registratie, de verzekeraar eerst aan strenge voorwaarden moet voldoen.  Zo moet de door haar beweerde fraude onomstotelijk zijn bewezen. Een enkel vermoeden ervan is volstrekt onvoldoende. Tevens dient zij aan te tonen dat haar belang om via het externe register haar collega verzekeraars voor uw fraude te waarschuwen, belangrijker is dan uw belang: het kunnen sluiten van een verzekering onder normale voorwaarden.

Verder oordeelt de rechter dat uw verzekeraar indien van toepassing, rekening dient te houden met uw (jeugdige) leeftijd, het eventueel bestaan van een blanco strafblad en de hoogte van de schade die vanwege uw fraude bij de verzekeraar is ontstaan. Het is duidelijk dat een geringe schade voor een verzekeraar niet opweegt tegen het voor uw zware gevolg van onverzekerd zijn.

Kortom: Zelfs wanneer de rechter concludeert dat uw fraude door de verzekeraar is bewezen dan nóg kan uw externe registratie onterecht zijn en kan zij oordelen dat uw registratie dient te worden verwijderd dan wel deze dient te worden verkort: het zogenaamde proportionaliteitsbeginsel.[1]

Conclusie is dat een verzekeraar niet lichtvaardig kan besluiten om u op te nemen in het EVR.

U dient andersom alert te blijven om alle relevante feiten aan uw verzekeraar nauwkeurig mede te delen. Een verschrijving dan wel een vergissing – nog los van de opzet ervan- kan immers grote financiële gevolgen voor u hebben.

Bent u onverhoopt geregistreerd in het interne en/of externe register van uw verzekeringsmaatschappij? Meld u bij onze advocaten privaatrecht voor een juridisch advies.

 

[1] Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden 20 maart 2018: ECLI:NL:GHARL:2018:2697

   Rechtbank Rotterdam 6 januari 2020:ECLI:NL:RBROT: 2020:211

Leg uw probleem aan ons voor

De advocaten en juristen van Boumans Advocaten helpen u graag! Vul de onderstaande gegevens in, druk op verzenden en de juiste medewerker neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.