Mag de Oekraïense vluchteling bij u aan het werk?

mr. Simone Creusen

Het antwoord op deze vraag luidt positief. Vanaf 1 april aanstaande mogen werkgevers Oekraïense vluchtelingen direct en zonder tewerkstellingsvergunning aannemen.

Oekraïne is geen lid van de Europese Unie
Binnen de Europese Unie geldt vrij verkeer van personen en diensten. Dit betekent dat burgers van andere lidstaten in Nederland mogen werken zonder verblijfs- en werkvergunning. Voor burgers buiten de Europese Unie, waaronder Oekraïense burgers, geldt als hoofdregel dat zij niet zonder meer in Nederland mogen verblijven en werken. In beginsel dienen zij hiervoor een verblijfsvergunning aan te vragen bij de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst of een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning bij het UWV. Voor vluchtelingen geldt dat zij in Nederland asiel kunnen aanvragen. Vluchtelingen die langer dan zes maanden geleden een asielaanvraag hebben ingediend – en in afwachting zijn van de beslissing hierop – kunnen 24 weken per jaar betaald werken.

De Europese Unie komt met nieuwe regelgeving
Op grond van de zogenoemde Tijdelijke Beschermingsrichtlijn (Richtlijn 2001/55/EC) krijgen vluchtelingen uit Oekraïne minimaal een jaar een speciale verblijfsstatus in alle Europese lidstaten. Een asielaanvraag is dan niet langer vereist. Daarnaast mogen de kinderen van vluchtelingen naar school. Verder krijgen Oekraïense vluchtelingen op grond van deze regelgeving recht op onderkomen, sociale bijstand, financiële ondersteuning en medische zorg. Het kabinet wil het vanaf 1 april a.s. mogelijk maken dat Oekraïense vluchtelingen in Nederland zonder tewerkstellingsvergunning aan de slag kunnen. Wel geldt er een meldplicht voor de werkgevers. Dit ter voorkoming van misstanden en uitbuiting.

De bovenstaande regelgeving wordt positief ontvangen bij werkgevers. Immers, de regelgeving komt tegemoet aan de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Veel werkgevers zullen extra arbeidskrachten goed kunnen gebruiken.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u behoefte aan advies? Schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze advocaten arbeidsrecht.

Leg uw probleem aan ons voor

De advocaten en juristen van Boumans Advocaten helpen u graag! Vul de onderstaande gegevens in, druk op verzenden en de juiste medewerker neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.