Gestraft worden omdat je dochter uit veiligheidsoverwegingen niet naar school gaat

De casus

Hans en Marijke, de ouders van de minderjarige Fleur hebben mij verzocht om hun rechtsbijstand te verlenen in de strafzaak waarbij hen werd verweten dat hun dochter anderhalf jaar lang niet naar school is gegaan. De leerplichtambtenaar heeft een proces-verbaal opgesteld en ingestuurd. Daarmee is het strafproces gestart. Fleur en haar ouders zijn zonder advocaat verschenen bij de rechtbank in Den Haag. De rechter heeft ze vervolgens alle drie schuldig bevonden aan schoolverzuim. Zij kregen alle drie een geldboete van € 500,00.

Omdat ze het niet eens waren met deze veroordeling en stelden zowel Fleur als haar ouders hoger beroep in tegen het vonnis van de rechtbank. Als er sprake is van een relatief lage straf, een boete van € 500,00 of minder, dan geldt het verlofstelsel. Dit houdt in dat het gerechtshof eerst toestemming moet verlenen om de strafzaak in hoger beroep mogen te behandelen. Het gerechtshof heeft vreemd genoeg de behandeling van het hoger beroep van Fleur en haar vader niet toegelaten. De straf van hun is definitief. De moeder werd wel toegelaten in de behandeling van het hoger beroep. Rechtseenheid is in deze kwestie even uit het oog verloren.

Samen met de moeder heb ik het dossier bekeken en beoordeeld. Al snel bleek dat het dossier eenzijdig was opgesteld. Zo werd enkel gesteld dat Fleur ingeschreven stond op een school, maar deze school niet bezocht. Wat niet in het dossier stond is de reden waarom Fleur de school niet bezocht. Fleur voelde zich niet veilig op school. Haar moeder vertelde mij dat Fleur op school werd gepest. Het pesten was zelfs zo erg dat Fleur in de pauze alleen onder de trap ging lunchen, om uit het zicht van de medescholieren te blijven. Ook werd zij geregeld fysiek belaagd. Door het pestgedrag raakte Fleur depressief en was haar zelfvertrouwen verdwenen. De school heeft er dus niet voor kunnen zorgen dat zij in een veilige omgeving haar lessen kon volgen. Omdat Fleur op school niet veilig was, hebben Fleur en haar ouders besloten om haar niet meer naar school te laten gaan. Voor Fleur is externe hulp gezocht om te werken aan haar zelfvertrouwen en weerbaarheid. Nadat aan het zelfvertrouwen en weerbaarheid is gewerkt, werden nieuwe scholen gezocht voor Fleur.

Fleur is door haar ouders aangemeld bij verschillende scholen. Echter, zij hebben telkens een afwijzing gekregen omdat er geen plek was op de aangemelde school. De school en de leerplichtambtenaar wisten dat, maar hebben deze essentiële informatie niet aan het dossier toegevoegd. De moeder van Fleur heeft mij alle aanvragen en afwijzingen toegestuurd. Eveneens heeft zij mij een medische verklaring van twee artsen meegestuurd die onafhankelijk van elkaar bevestigen dat het gevoel van Fleur, zijnde dat zij zich niet veilig voelde op school, terecht en echt was. Op deze wijze kon ik aantonen dat Marijke er alles aan heeft gedaan om haar dochter op een school te krijgen maar dat dit door externe factoren niet is gelukt. Eveneens heb ik kunnen aantonen dat het onverantwoord was om Fleur naar haar school te sturen. Het gerechtshof volgde mijn verweer en heeft de moeder vrijgesproken. Onder deze omstandigheden kan een moeder niet verplicht worden om een kind naar een school te brengen. Een mooi resultaat, maar ook een vrijspraak met een nare nasmaak omdat achteraf is gebleken dat de boete voor Fleur en haar vader onterecht was.

Leg uw probleem aan ons voor

De advocaten en juristen van Boumans Advocaten helpen u graag! Vul de onderstaande gegevens in, druk op verzenden en de juiste medewerker neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.