Bedrijfsovername? Let op met arbeidsmigranten!

mr. Simone Creusen

Het kopen of verkopen van een onderneming kan op verschillende manieren gebeuren. Zo kunnen niet alleen de aandelen van een bv of nv worden verkocht, maar ook de bedrijfsmiddelen. De overdracht van bedrijfsmiddelen gebeurt middels een activa-passiva-overeenkomst. Indien een onderneming wordt overgedragen, zullen de werknemers overgaan op de verkrijger. Alle rechten en verplichtingen, die op het tijdstip van de overgang voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst, gaan dan tevens mee over. Maar hoe zit dat precies bij arbeidsmigranten?

Arbeidsmigranten en erkend referentschap

Vreemdelingen van buiten de Europese Unie en Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) mogen slechts in Nederland werken als zij beschikken over een verblijfs- en werkvergunning. Alleen een erkende werkgever kan voor de arbeidsmigrant een verblijfsvergunning aanvragen. Dit betekent dat een werkgever géén arbeidsmigranten in dienst mag nemen, als deze geen erkend referent is. Een belangrijke vraag is derhalve of de rechten en plichten uit het vreemdelingenrecht – waaronder het verplichte erkend referentschap van de vervreemder – overgaan op de verkrijger. Het antwoord hierop luidt: ‘nee’. Het erkend referentschap is namelijk gebonden aan het KvK-nummer van de vervreemder. Dit gaat zodoende niet zonder meer mee over.

Gevolgen

Het is ontzettend belangrijk om bij een overgang van onderneming te onderzoeken of bij de vervreemder arbeidsmigranten werkzaam zijn. Als de verkrijger namelijk geen erkend referent is, dan mogen de arbeidsmigranten voor de verkrijger geen arbeid verrichten. Dit omdat anders sprake is van illegale tewerkstelling. De verkrijger loopt daarmee het risico op een boete van 8.000,00 Euro per overtreding. Daarenboven worden de namen van overtredende werkgevers doorgaans gepubliceerd. Overigens is het ook voor de arbeidsmigrant zelf belangrijk om onderzoek te doen bij een overgang van onderneming. Deze loopt namelijk het risico dat de verblijfsvergunning (met terugwerkende kracht) wordt ingetrokken. Mocht de verblijfsvergunning van de arbeidsmigrant worden ingetrokken, omdat de verkrijger geen erkend referent is, dan kan de kennismigrant de verkrijger aanspreken tot schadevergoeding.

Conclusie

Bij een bedrijfsovername is het belangrijk om te onderzoeken of er arbeidsmigranten mee overgaan op de verkrijger. Mocht dat het geval zijn, dan moet worden bezien op grond van welke vergunning zij daar werkzaam zijn en of de verkrijger een erkend referent is. Indien dit laatste niet het geval is dan zal hiertoe een aanvraag bij de IND moeten worden gedaan. In verband met de beslistermijn van de aanvraag zal een dergelijk onderzoek ruim drie maanden voor de overgang dienen plaats te vinden.

 

Leg uw probleem aan ons voor

De advocaten en juristen van Boumans Advocaten helpen u graag! Vul de onderstaande gegevens in, druk op verzenden en de juiste medewerker neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.